Thời sự - Chính trị

Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 đến hết ngày 22/4

19:05, 16/04/2020
Chiều ngày 16/4, UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc số 2294/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Trưởng ban Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh đã ký nêu rõ: Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 22/4/2020.

Công văn của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu  Thủ tưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện