Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 335 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:19, 07/05/2020
 Trong 2 ngày, 06, 07/5/2020, Đảng bộ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo Trung đoàn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, huấn luyện được nâng lên, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Đại hội đã tập trung thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá, đó là: Đột phá về trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội; chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, an toàn Quân đội. Đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu biểu dương thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Trung đoàn 335 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu: Để  hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, xứng tầm với đơn vị chủ lực đủ quân, 2 lần được tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Đảng bộ Trung đoàn cần đặc biệt quan tâm tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án SSCĐ, bảo đảm xử lý chính xác, kịp thời, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Coi trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập; Tập trung đột phá vào khâu bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội. Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, tăng cường các biện pháp lãnh đạo tư tưởng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm cho Trung đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, tạo sự đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Trung đoàn TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD tiêu biểu, mẫu mực. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên, với phương châm “Tự học, tự rèn, gương mẫu, mô phạm trước quần chúng, gắn bó trách nhiệm với đơn vị”. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong từng cấp ủy, chi bộ.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng ủy Trung đoàn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Trung đoàn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 13 đồng chí và bầu 23 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm