Thời sự - Chính trị

Đại hội Đảng bộ xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

12:37, 30/05/2020
Trong hai ngày 29 và 30/5, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đảng bộ xã Châu Nhân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hưng Châu và xã Hưng Nhân. Sau khi sáp Đảng bộ có 377 đảng viên. Khắc phục những khó khăn ban đầu liên quan đến sáp nhập bộ máy cán bộ, tư tưởng băn khoăn trong Đảng viên và nhân dân, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Một góc xã Châu Nhân ngày nay.

Tốc độ tăng trưởng đạt 8,3 %.Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 310 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng/năm. Cơ cấu nông lâm nghiệp, dịch vụ chuyển dịch đúng hướng. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực gắn liền với chuyển dịch kinh tế. Thu ngân sách trong 5 năm đạt 90 tỷ đồng.Tổng nguồn xây dựng NTM trên địa bàn đạt 228 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 70 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng.

Ông Lê Khánh Quang - Chủ tịch UBND trình bày báo cáo chính trị.

Với lợi thế thuận lợi, xã Châu Nhân đã hình thành nhiều mô hình kinh tế mang lại hiểu quả kinh tế cao như phát triển đa dạng ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại. Nhiều ngành nghề cũng được mở rộng. Toàn xã có 155 hộ tham gia vào các ngành nghề và 241 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, nhất là dịch vụ ăn uống. Không chỉ thu hút du khách trong huyện mà nhiều địa phương khác.  Tỷ lệ hộ nghèo từ 8,5% giảm xuống 2,3 %. Đời sống tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng- Anh ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. 2 năm liên tục Đảng bộ được xếp loại HTXSNV.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại như chuyển dịch kinh tế chưa mạnh, tính đột phá chưa cao, công tác môi trường chưa được cải thiện.

Toàn cảnh Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Châu Nhân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ đề ra 23 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9-10%; Thu nhập bình quân đầu người 62-65 triệu đồng năm; Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 480 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 44,6 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư xây dựng đạt 200 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,5 %. Phấn đấu đạt NTM nâng cao vào 2020.

Biểu quyết danh sách BCH khóa mới.

Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên nhấn mạnh; Phát huy lợi thế vùng bãi ứng dụng công nghệ sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất rau sạch; Tổ chức lại sản xuất, nâng cao hoạt động hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm như bánh đa, kẹo lạc; Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp xây dựng nhà hàng nhất là các món đặc sản ẩm thực của vùng như rươi, du lịch sinh thái; Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, tranh thủ nguồn lực huy động sức dân để xây dựng xã chuẩn NTM nâng cao. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lực, giải quyết việc làm; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong cán bộ, Đảng viên.

Các đại biểu bầu cử BCH khóa mới.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Nhân lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Kiều Hoa - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện