Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ NTV - Bước phát triển vượt bậc sau một nhiệm kỳ Đại hội

06:57, 09/05/2020

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Đài PT-TH Nghệ An đã giành được nhiều kết quả đáng tự hào. NTV đã có bước phát triển vượt bậc về chất lượng nội dung, sự hiện đại, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tính chuyên nghiệp, khoa học trong quản lý và hoạt động, sự lan tỏa tính nhân văn trong rất nhiều hoạt động xã hội.


Nhiệm kỳ 2015- 2020, BCH Đảng ủy Đài PT-TH Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đài và đã giành được nhiều kết quả đáng tự hào. Bám sát NQ 26 của BCT về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Đảng ủy, BGĐ Đài đã nỗ lực tham mưu, chủ động tích cực thực hiện đề án phát triển đài PTTH Nghệ An ngang tầm đài khu vực. Đến nay, sau 5 năm triển khai, NTV đã có bước phát triển vượt bậc về chất lượng nội dung, sự hiện đại, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tính chuyên nghiệp, khoa học trong quản lý và hoạt động, sự lan tỏa tính nhân văn trong rất nhiều hoạt động xã hội và NTV cũng là một trong những cơ quan báo chí có khả năng đáp ứng lộ trình từng bước tự chủ về tài chính theo quy hoạch phát triển báo chí của Chính phủ.

Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Nguyễn Như Khôi nhận Bằng khen của Bộ TT&TT.

Rất nhiều những giải thưởng báo chí quốc gia, Liên hoan PTTH toàn quốc, rất nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Ban Tuyên giáo TW, Bộ TTTT, UBND tỉnh; danh hiệu đảng bộ xuất sắc trong nhiều năm... của Đảng ủy CCQ tỉnh dành cho Đài PTTH Nghệ An là minh chứng sinh động về tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, phấn đấu bền bỉ, tận tâm, tận tụy của toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức lao động NTV. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của BTV đảng ủy Khối CCQ tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua.

Đại diện Đài PT-TH Nghệ An nhận giải C, giải Báo chí Quốc gia năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 13 ngày 28/10/2019 của BTV Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 16 ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về Đại hội đảng các cấp; thời gian qua, Đảng ủy Đài PT-TH tỉnh đã chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ, tập trung chuẩn bị nội dung văn kiện và quy trình nhân sự trình Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình chuẩn bị, Đảng ủy Đài đã nhận được sự sự quan tâm đóng góp ý kiến của cán bộ đảng viên từ các chi bộ, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Chương trình Nghệ An toàn cảnh tạo dấu ấn đậm nét trong công tác tuyên truyền.

Đại hội đảng bộ đài khóa X sẽ tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IX, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH đảng ủy, bầu ra BCH mới gồm các đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và khát vọng đổi mới vì sự phát triển của Đài PTTH Nghệ An trong chặng đường mới. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tham dự Đại hội Đảng bộ các CQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm thực hiện Ký sự "Hành trình theo chân Bác" tại Châu Âu.

Nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Đài PTTH Nghệ An bắt đầu trong bối cảnh đất nước, quê hương đang có nhiều thời cơ, vận hội mới. Cạnh đó, chúng ta cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn tác động tới sự phát triển của Đài. Đó là những ảnh hưởng của tình hình kinh tế, xã hội do dịch covid 19, sự cạnh tranh kinh tế toàn cầu, về diễn biến bất lợi của thời tiết... Đó là sự phát triển của internet gắn với sự cạnh tranh của nhiều loại hình truyền thông mới và mạng xã hội, làm chia sẻ, tác động tới các đối tượng khán thính giả. Đó còn là yêu cầu cần tự chủ về tài chính theo quy hoạch phát triển báo chí của Chính phủ đến năm 2025. Hơn hết, đó là việc phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo chuyên môn tiếp tục sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ về nội dung chương trình, hiện đại hóa trang thiết bị và quy trình sản xuất, phương thức quản lý... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.  

 

Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và nhân văn của NTV, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BTV đảng ủy Khối CCQ tỉnh, tin tưởng rằng Đài PT-TH Nghệ An sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ đài nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề quan trọng cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ và lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục phát triển NTV hơn nữa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh trong giai đoạn mới.

Mai Linh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm