Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Đàn có Phó Chủ tịch UBND huyện mới

17:47, 05/06/2020
Chiều ngày 5/6, Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bàn về công tác nhân sự. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện Nghĩa Đàn đã thông qua Tờ trình đề nghị và biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Võ Tiến Sỹ chuyển sang nhiệm vụ mới.

Thường trực hội đồng nhân dân huyện tặng hoa chúc mừng Tân Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Lê Thái Hùng

Đồng thời, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Đồng chí Lê Thái Hùng - Chủ nhiệm ủy ban ban kiểm tra huyện ủy được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ  2016-2021, với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng  Tân Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Lê Thái Hùng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban pháp chế đối với đồng chí Lê Thái Hùng, nhận nhiễm vụ mới; Thôi đại biểu HĐND đối với đồng chí Vi Văn Định do chuyển nơi cư trú. 

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa cho  đồng chí Vi Văn Định.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Minh Thái

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm