TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An có nhiều cách làm sáng tạo, triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp

10:45, 01/07/2020
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo để kịp thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt được kết quả tích cực. Trong thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 cũng đã có nhiều đổi mới. 

Sáng nay (1/7), Ban Tổ chức TW, Bộ nội vụ, Ban công tác đại biểu Quốc hội phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với 70 điểm cầu, trong đó có 63 tỉnh, thành để đánh giá công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TW; Lê Vĩnh Tân -  Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Tuý - Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tại Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị trực tuyến lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; thực hiện có hiệu quả Kết luận 75 của BCH TW về phương hướng công tác nhân sự của Đại hội 13 của Đảng; Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong 6 tháng đầu năm và những kinh nghiệm rút ra; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý. 

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều cách làm sáng tạo để kịp thời triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt được kết quả tích cực. Trong thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 cũng đã có nhiều đổi mới. Đó là việc bổ sung tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại theo hướng tăng định lượng, giảm định tính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể làm thước đó chủ yếu để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân. Đồng thời, gắn kết quả xếp loại của người đứng đầu với mức xếp loại của tập thể do mình lãnh đạo. Cùng với đó, yêu cầu tập thể và cá nhân phải đăng ký một số chỉ tiêu, nội dung bắt buộc ngày từ đầu năm, coi đó là điều kiện để đánh giá, xếp loại và kỳ kiểm điểm cuối năm.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Ban Tổ chức Trung ương cũng ghi nhận Nghệ An trong việc thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết 26 tại Hội nghị Trung ương 7(khoá XII) đặt ra, gắn với tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiếp tợi Đại hội XIII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 như: đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý cán bộ và tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành cần chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí nhân sự công phu, nghiêm túc, đúng người, đúng việc; làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi…Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, các cấp cần bám sát sự chỉ đạo cấp uỷ các cấp, đặc biệt là của thường trực cấp uỷ; đảm bảo sự đoàn kết, thống trên cơ sở chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Cấp uỷ, bí thư cấp uỷ cần phải nắm chắc tình hình, tìm hiểu nguyên nhân và kiên quyết xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Tinh thần là trong thực hiện nhiệm vụ, càng khó khăn phức tạp, càng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có phương pháp. Trong công việc phải phát huy dân chủ, huy động được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, quyết định theo đa số. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tập trung thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp. Theo đó phải luôn tỉnh táo, cảnh giác với những âm mưu chống phá đại hội; có hướng dẫn để tổ chức góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là chú trọng vào những vấn đề có ý kiến khác nhau, những vấn đề khó, vấn đề mới. Thực hiện tốt công tác nhân sự cấp uỷ khoá mới với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan; không để sót cán bộ có đức, có tài; đồng thời vô hiệu hoá chạy chức, chạy quyền; không để lọt cán bộ không đủ phẩm chất vào cấp uỷ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trước hết tập thể lãnh đạo cấp uỷ phải thể hiện tính chiến đấu, đoàn kết, phê bình và tự phê bình cao, đặc biệt các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ cấp uỷ phải đoàn kết, thống nhất cao.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm