Thời sự - Chính trị

15h chiều nay (18/10), Nhà máy thủy điện Khe Bố - Tương Dương xả lũ

14:56, 18/10/2020
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. 

Theo số liệu quan trắc tại hồ chứa thủy điện Khe Bố vào lúc 09 giờ ngày 18/10/2020 mực nước hồ ở cao trình 65,00m (MNDBT); Lưu lượng về hồ 487,0 m/s và đang tiếp tục tăng. 

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa đảm bảo an toàn theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà máy thủy điện Khe Bố có thông báo số: 244/TB-KHCP ngày 18/10/2020 về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố, dự kiến như sau: 

1. Thời gian dự kiến xả: Vào lúc 15 giờ, ngày 18 tháng 10 năm 2020. 

2. Lưu lượng xả: Tổng lưu lượng xả khoảng 500 m°/s : 1000 m/s (bao gồm qua cửa van và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. 

3. Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 487,0 mo/s. 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ II được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Khe Bố biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện