Thời sự - Chính trị

Ba nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

12:24, 13/12/2020
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đã nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay sau kỳ họp. Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn!

 Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kính thưa quý vị Đại biểu!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! 
Kính thưa cử tri tỉnh nhà!

Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, nội chính, tư pháp, giải quyết kiến nghị cử tri và các báo cáo liên quan;thảo luận, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và 23 nghị quyết khác; tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và thống nhất đánh giá: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng năm 2020 kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn đạt được bước phát triển nhất định: hoàn thành 20/28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng GRDP ước tăng 4,45%.Văn hóa-xã hội có nhiều điểm tích cực, ngành Y tế làm tốt vai trò tuyến đầu trong phòng, chống Đại dịch covid; lĩnh vực giáo dục-đào tạo có sự điều chỉnh hợp lý, đổi mới kịp thời trong giảng dạy, học tập phù hợp với hoàn cảnhđể đảm bảo chất lượng; công tác ứng phó với thiên tai thực hiện linh hoạt, kịp thời; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân vẫn được đảm bảo; quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vữngvà hình ảnh các anh Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid, giúp đỡ đồng bào trong phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở đất thêm một lần nữa để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.Các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh vẫn được tổ chức có ý nghĩa thiết thực;Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các địa phương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để đạt được kết quả tích cực. Nhân dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh…cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, động viên tỉnh Nghệ An thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh và khắc phục hậu quả của lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh.

Các đại biểu tham dự.

Kính thưa quý vị Đại biểu!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! 
Kính thưa cử tri tỉnh nhà!

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021. Đồng thời, phân tích sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đểđề xuất những giải pháp quan trọng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Các dự thảo nghị quyết được bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, xem xét toàn diện và thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao.Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và nhóm các nghị quyết về cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội, đưa ra nhiều giải pháp tổng thể, căn cơ để hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế, chăm lo văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, góp phần giải quyết những vướng mắc, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn việc thực hiện các Nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, các kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Thông báo kết luận chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Với cách thức chất vấn theo hướng mở, dù thời gian chỉ có một buổi, nhưng nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận, tranh biện với không khí sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, chia sẻ vai trò, trách nhiệm để thống nhất các giải pháp xử lý các vấn đề nêu ra, thể hiện rõ nhận thức, trách nhiệm của người chất vấn và người được chất vấn trước HĐND, cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Đối với những nội dung còn tồn tại, hạn chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục làm rõ trách nhiệm, thống nhất nhận thức,hành động, quyết tâm hành động, khắc phục trong thời gian tớivà tiếp tục  xem xét, giải quyết các ý kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp.

Năm 2021 là năm có nhiều dấu mốc và sự kiện hết sức quan trọng (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025). Mặc dù các hoạt động kinh tế đã từng bước được khôi phục trở lại, các vấn đề an sinh - xã hội đang tích cực được giải quyết, nhưng dự báo năm 2021 vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tọa kỳ họp đề nghị:

Toàn cảnh phiên bế mạc.
Toàn cảnh phiên bế mạc.

- Một là, sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri. Chú trọng triển khai các Luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và nghị quyết Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

- Hai là: Thường trực, các Ban HĐND tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết về định hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa tới và kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị và tổ chức tổng kết nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ theo Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Ba là: Sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến tuyên truyền các nghị quyết được thông qua, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và dư luận để kịp thời kiến nghị, phản ánh với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan, tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!
Kính thưa cử tri tỉnh nhà!

Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri tỉnh nhà, quý vị đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Cảm ơn các cơ quan báo chí, Khách sạn Giao tế. Cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu của cử tri và Nhân dân đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Nhân hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2020), HĐND tỉnh xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, xin gửi lời thăm hỏi, tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thế hệ cựu chiến binh, anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với đất nước.

Trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và quán triệt, triển khai các chủ trương, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2021, tạo đà quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó chú trọng rà soát, sắp xếp, bầu nhân sự đại biểu đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra, xứng đáng với niềm tin mà cử tri và nhân dân giao phó

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp và niềm tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17

Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể đồng bào, chiến sỹ tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện