Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

16:40, 07/01/2021
Ngày 7/1, Ban Thường vụ các Huyện ủy: Nghĩa Đàn, Tương Dương, đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn.

Các đại biểu đã được quát triệt chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020- 2025; chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tại huyện Nghĩa Đàn.
Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đinh Thùy - Đức Anh

Sau khi học tập Nghị quyết, các đơn vị, xã, thị trấn sẽ xây dựng các chương trình kế hoạch hành động phù hợp với địa phương, đơn vị, tuyên truyền đến đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

214 đại biểu là các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ chủ chốt của các phòng, ban cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Tương Dương tham gia học tập Nghị quyết.
214 đại biểu là các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ chủ chốt của các phòng, ban cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Tương Dương tham gia học tập Nghị quyết. Ảnh: Vi Mận - Mạnh Lục

Đây là đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương nắm vững các nội dung cơ bản, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, kịp thời xây dựng kế hoạch đảm bảo quy định, thời gian để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương./.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm