Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn

21:42, 12/01/2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn. 

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn đã đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, BTV Huyện uỷ Nghĩa Đàn đã tập trung chỉ đạo các nội dung lớn về thu - chi ngân sách, chống thất thu thuế; thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn huyện, đầu tư công; thu hút, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu phù hợp với đặc điểm của địa bàn; xây dựng Nông thôn mới, thực hiện Nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cá nhân
 

Bên cạnh việc kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, các cá nhân Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thực hiện việc kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.

Minh Thái

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm