Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

13:43, 09/02/2021
Sáng 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Căn cứ  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 của Nghệ An được bầu là 13, trong đó có 7 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 6 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ  2021 – 2026 được bầu là 83 người, trong đó đại biểu ở cấp tỉnh là 47 người, đại biểu ở cấp huyện là 21 người, đại biểu ở cấp xã 7 người, các tổ chức khác 8 người.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là tiền đề để triển khai các bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị bầu cử, nhất là tổ chức các hội nghị hiệp thương tiếp theo đạt kết quả. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải đảm bảo thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để thông qua dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng các quy định.

Các đại biểu thảo luận để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 15 và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đảm bảo số dư người ứng cử; tỉ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015./.

 

Mai Hương - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm