Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII

07:07, 10/04/2021
Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, 13/23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được điều động, phân công, bầu và phê chuẩn giữ chức vụ mới.
 

 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm