Thời sự - Chính trị

13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII

07:07, 10/04/2021
Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, 13/23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được điều động, phân công, bầu và phê chuẩn giữ chức vụ mới.
 

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện