Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Danh sách Hội đồng Bầu cử quốc gia sau khi kiện toàn

15:13, 09/04/2021
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
 

 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm