Thời sự - Chính trị

Các địa phương chốt danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:51, 16/04/2021
Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ các huyện: Đô Lương, Tân Kỳ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Đô Lương: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Kết quả, 72 người được cử tri tín nhiệm, trong đó 70 người đạt tín nhiệm 100%.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thỏa thuận, xem xét, biểu quyết nhất trí lựa chọn rút 9 người ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện; Đồng thời thảo luận xem xét lựa chọn và biểu quyết danh sách chính thức 63 người ứng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hữu Hoàn

* Tân Kỳ: Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện của 26 đại biểu; thống nhất thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị thống nhất thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Tân Kỳ sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương.

Phương Thảo - Như Lành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện