Thời sự - Chính trị

HĐND tỉnh Nghệ An - Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

08:52, 15/04/2021
 Với phương châm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và cũng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương nên việc lựa chọn đại biểu được thực hiện nghiêm túc, theo ý chí, nguyện vọng của cử tri. Vì vậy, chất lượng đại biểu được nâng lên cả về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn và trách nhiệm công tác. HĐND tỉnh Nghệ An đã có một nhiệm kỳ thành công, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

 

 Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp 

Trong nhiệm kỳ qua,  HĐND tỉnh đã tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp đột xuất để quyết định các vấn đề cấp bách, quan trọng của địa phương liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư dự án trọng điểm, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ..

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được đổi mới trong tổ chức, điều hành, nhằm phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đại biểu dân cử. Việc lựa chọn nội dung chất vấn được chuẩn bị kỹ lưỡng, xem xét đa chiều từ phản ánh, thu thập thông tin của các cơ quan chức năng, kiến nghị của cử tri, đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh, qua báo chí...

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại kỳ họp.

Từ đó, nội dung đưa ra đề nghị chất vấn là những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các dự án đầu tư, quản lý đất đô thị; việc quản lý cung cấp giống cây trồng vật nuôi; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh ... Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã lần đầu tiên tổ chức tái chất vấn, tổ chức phiên chất vấn mở tại kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ về trách nhiệm của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện yêu cầu của HĐND tỉnh trong các Nghị quyết về giám sát chuyên đề; Báo cáo kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo kết luận các phiên chất vấn của kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được tăng cường, tạo điều kiện để cử tri và nhân dân theo dõi. Rất nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp nhận, xử lý ngay tại các kỳ họp HĐND tỉnh thông qua đường dây nóng.

Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành hơn 300 nghị quyết trong đó nổi bật có các nghị quyết về chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ giảm nghèo; giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập khối, xóm, bản …Thực tiễn cho thấy, đây là những Nghị quyết có tính khả thi cao, sức lan tỏa lớn, phát huy hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, được đông đảo cử tri và nhân dân ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 tân Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng 3 tân Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng các Nghị quyết HĐND, đảm bảo tính khả thi của các nghị quyết sau khi ban hành, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cấp, các ngành, khi phát hiện có khó khăn, vướng mắc, không còn phù hợp với thực tế thì kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế. 

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh cũng chú trọng ban hành nhiều Nghị quyết để kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tạo điều kiện cho chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả chức năng giám sát

43 cuộc giám sát trong nhiệm kỳ qua đã đảm bảo tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, đồng thời tập trung chuyên sâu vào những vấn đề nổi cộm bức xúc của cử tri và nhân dân, góp phần rất lớn trong việc xử lý những bất cập về quản lý nhà nước của các cấp, ngành, tháo gỡ những vấn đề khó khăn gây bức xúc dư luận, từ đó góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP, đồng thời nâng cao trách nhiệm và tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị ở địa phương.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến xử lý ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. 

Tiêu biểu như việc giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018; Giám sát việc thực hiện các dự án đất đô thị; giám sát thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri…  Qua giám sát, HĐND tỉnh đã có nhiều kiến nghị xác đáng với cơ quan chức năng để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đời sống, tính đồng bộ trong hệ thống thể chế nhà nước các cấp.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã.

Hoạt động giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh là hoạt động mới, song đã được tổ chức một cách bài bản, nề nếp, định kỳ 6 tháng một lần. Các phiên giải trình được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng, góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc đặt ra, được đại biểu và cử tri đánh giá cao.

Lấy chất lượng công việc làm thước đo, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ qua đã được thực hiện với trách nhiệm cao nhất. Tại kỳ họp cuối năm 2018, có 28/29 thành viên được lấy phiếu tín nhiệm góp phần nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo đối với nhà nước và nhân dân. 

Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri 

Phát huy vai trò là người đại biểu dân cử, những năm qua, các đại biểu HĐND tỉnh luôn gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, là cầu nối tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với các cơ quan chức năng thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. 

Cử tri huyện Diễn Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong tiếp xúc với cử tri ngày càng được nâng lên theo hướng đi vào những vấn đề cụ thể, sát với nội dung kỳ họp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhận được hơn 1.350 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài phân loại theo lĩnh vực, xét tính chất và mức độ, ý kiến, kiến nghị của cử tri được phân thành 2 nhóm: nhóm vấn đề bức xúc, cần giải quyết kịp thời và nhóm vấn đề cần quan tâm giải quyết. Điểm mới trong công tác này là HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó nêu rõ những nội dung kiến nghị tại kỳ họp trước còn tồn đọng, cần tập trung giải quyết dứt điểm.

Từ những đổi mới đó, việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, vai trò tham mưu của các cấp, ngành đã được quan tâm, chú trọng hơn, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể số lượng, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết đạt 94,6%.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà các hộ gia đình chính sách.

Công tác tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng chặt chẽ hơn. Để kịp thời lắng nghe và phản ánh được đại đa số ý kiến của nhân dân, đồng thời nhanh chóng thông tin đến người dân các hoạt động của đại biểu, HĐND tỉnh đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông. Rất nhiều các vấn đề báo chí nêu liên quan đến quyền lợi chính đáng của các tổ chức và nhân dân đã được HĐND tỉnh chủ động tiếp nhận, xử lý thấu đáo; góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Một nhiệm kỳ thành công

“Có thể nói, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả quyền giám sát, qua đó giúp chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng tốt hơn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thông qua hoạt động dân nguyện, HĐND tỉnh đã lắng nghe, tiếp thu, kiến nghị các cấp, ngành có liên quan giải quyết nhiều nguyện vọng chính đáng của cử tri. Từ đó phát huy quyền làm chủ, tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong nhân dân, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh cao hơn, mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới” – đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 16.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16.

Nói về một số bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Một là, phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan. Tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng các tổ chức có chung mục đích là sự tiến bộ và phát triển của tỉnh. Hai là, quan tâm đúc kết kinh nghiệm, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước; đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để Hội đồng hoạt động sát thực và hiệu quả hơn. Tập trung nâng cao chất lượng kỳ họp, ban hành Nghị quyết, công tác giám sát, chất vấn và giải quyết kiến nghị cử tri. Thứ ba là, nắm vững chủ trương chính sách pháp luật, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tình hình thực tế để xác định lựa chọn và thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác bảo đảm đúng và trúng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Thứ tư là, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của các đại biểu, các Ban, Thường trực Hội đồng, cơ quan chuyên trách; liên hệ chặt chẽ với cử tri, giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tiến hành việc đánh giá đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hàng năm, thôi thúc đại biểu phấn đấu thực hiện lời hứa trước cử tri tỉnh nhà.”

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn gặp gỡ nhân dân xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Nhiệm kỳ 2016-2021 đã khép lại, một nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh lại bắt đầu. Hoạt động toàn diện, phong phú, khoa học, hiệu quả; tác động rộng lớn sâu sắc tới sự phát triển vững chắc của Kinh tế xã hội- QPAN và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiêm kỳ qua là những dấu ấn rất tích cực. Một nhiệm kỳ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới. Đó là nền tảng vững chắc để HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò, chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tập trung cao nhất để thực hiện thắng lợi NQ Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19; phấn đấu đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

Hương Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện