Thời sự - Chính trị

Khi nào Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

17:15, 14/04/2021
 Hỏi: Khi nào Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?
 

Trả lời: Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XV báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
 

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện