Thời sự - Chính trị

Xử lý trường hợp bị khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

17:21, 14/04/2021
Hỏi: Trường hợp bị khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử thì xử lý như thế nào?
 

Trả lời: Trường hợp thành viên tổ chức phụ trách bầu cử bị chết, bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vì lý do khác dẫn đến khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử so với số lượng ghi trong quyết định thành lập thì căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thay đổi, bổ sung thành viên tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình trước ngày bầu cử.
 

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện