Thời sự - Chính trị

Đến 15h ngày 23/5, tỉnh Nghệ An đã có 613/3209 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu

15:47, 23/05/2021

Phụ nữ dân tộc Mông huyện vùng cao Kỳ Sơn đi bầu cử.

Đến thời điểm 15 h chiều nay,  toàn tỉnh đã có 86% cử tri trong danh sách đi bầu cử, trong đó đã có 613/ 3209 khu vực đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức bầu cử ở Nghi Lộc.

Cụ thể: Huyện Kỳ Sơn có 22/38 khu vực bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu. Huyện Tương Dương có 85/116 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Con Cuông có 66/107 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Anh Sơn có 22/136 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Đô Lương có 23/216 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Nam Đàn có 45/142 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Hưng Nguyên có 8/123 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Thị xã Cửa Lò có 6/40 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Nghi Lộc có 15/194 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Yên Thành có 25/303 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Thị xã Hoàng Mai có 06/80 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Tân Kỳ có 27/152 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Nghĩa Đàn có 25/138 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Thị xã Thái Hòa có 19/64 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Quỳ Hợp có 97/170 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Quỳ Châu có 65/107 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Huyện Quế Phong 57/105 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu./.

                                               

Mai Hương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện