Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

12:23, 08/05/2021
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Vinh Tân, Hồng Sơn, Quang Trung, Trung Đô (TP. Vinh), ngày 6/5.

Theo đó, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, các huyện: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu và thành phố Vinh, mỗi địa phương tổ chức 2 cuộc tại 2 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh. Các huyện, thị còn lại mỗi địa phương tổ chức 1 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, mỗi đơn vị bầu cử tổ chức 2 cuộc.

Riêng đối với thị xã Hoàng Mai, người ứng cử thực hiện vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết, in gửi, đăng tải về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri.

Đối với huyện Quỳnh Lưu thực hiện các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Việc lựa chọn, mời cử tri tham dự cần đảm bảo tính đại diện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở tất cả các địa phương trong đơn vị bầu cử. 

Các hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp phải thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Mai Hương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện