Thời sự - Chính trị

Hưng Nguyên: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

19:07, 28/06/2021
Chiều 28/6, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 1 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự và chỉ đạo kỳ họp HĐND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của HĐND huyện về kết quả bầu cử, cơ cấu, tổ chức bộ máy HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thông qua các tờ trình và bầu các chức danh HĐND, bầu Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua bầu các chức danh HĐND, UBND.
Đại biểu biểu quyết thông qua bầu các chức danh HĐND, UBND.

Các đại biểu đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện. Bầu các chức danh Trưởng Ban của HĐND huyện: Trưởng ban kinh tế, Trưởng ban pháp chế; 4 đồng chí ủy viên của các ban HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

ặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên.
Tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện.
Đồng thời tặng hoa cho đồng chí Hoàng Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện và Nguyễn Văn Tú – Phó chủ tịch HĐND huyện nghỉ hưu theo chế độ.
Tặng hoa cho đồng chí Hoàng Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX và đồng chí Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch HĐND huyện nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu HĐND huyện bầu đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Hoàng Anh Tiến và Nguyễn Hữu Hà tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu chức danh ủy viên UBND gồm 13 đồng chí, bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời tặng hoa cho đồng chí Hoàng Văn Phi - Chủ tịch HĐND huyện và Nguyễn Văn Tú – Phó chủ tịch HĐND huyện nghỉ hưu theo chế độ.
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Hoàng Anh Tiến và Nguyễn Hữu Hà tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua báo các tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; báo cáo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về phê chuẩn danh sách Uỷ viên các Ban của HĐND huyện; thành lập Tổ HĐND huyện khóa XX.

Kiều Hoa - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện