Thời sự - Chính trị

Trung ương xem xét việc tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo

11:06, 05/07/2021
Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII, khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 5/7.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước (nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV), để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.

Trước đó tại hội nghị vào tháng 3/2021, Trung ương đã thống nhất cần sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội XIII, và quyết định giới thiệu nhân sự 3 chức danh chủ chốt (Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), đồng thời cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3 và 4/2021), Quốc hội đã bầu hoặc phê chuẩn các chức danh lãnh đạo được giới thiệu.

Theo Tổng bí thư, đến nay, sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để các đại biểu Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất sắp tới.

Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tổng bí thư nêu rõ, hội nghị Trung ương lần này bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, do vậy ông đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện, xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 9/7.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện