Thời sự - Chính trị

Dừng cách ly y tế bản Lưu Tiến và bản La Ngan - Chiêu Lưu, Kỳ Sơn từ 0h ngày 5/8

19:57, 04/08/2021
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc dừng thiết lập vùng cách ly y tế 2 bản: Lưu Tiến, La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn từ 0h ngày 5/8/2021.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định dừng thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" đối với khu vực bản Lưu Tiến và bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 5/8/2021.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện