Thời sự - Chính trị

Lực lượng CAND học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

15:39, 01/10/2021
Sáng 1/10, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

PGS.TS Bùi Đình Phong khẳng định: Thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai thực hiện các chuyên đề Học tập và làm theo Bác một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả; để lại nhiều dấu ấn, tấm gương điển hình.

 

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung chuyên đề tới tất cả cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bình Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện