Thời sự - Chính trị

Quân khu 4: Công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

10:03, 30/09/2021
Sáng 30/9, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 đồng chí cán bộ giữ chức vụ mới và 1 đồng chí thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá. 
Toàn cảnh buổi lễ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh. Tham mưu trưởng Quân khu đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm cho 5 đồng chí: Đại tá Lương Thanh Hân, Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác – Lênin, Học viện Chính trị, thực tế giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nay về Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng công tác; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An nay giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An nay giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An; Đại tá Đinh Bạt Văn, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Nghệ An nay giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An; Thượng tá Hoàng Đình Luân, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS Nghệ An nay giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Nghệ An và trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá cho đồng chí Thượng tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Công binh 414.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho cán bộ.

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho cán bộ, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Việc điều động bổ nhiệm cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với công tác cán bộ; ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập và trưởng thành của đội ngũ cán bộ các cấp. Với chức trách, nhiệm vụ mới các đồng chí được bổ nhiệm, điều động lần này tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị cơ sở, vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ ở đơn vị mình công tác, tích cực học tập, nghiên cứu vận dụng có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao quyết định bổ nhiệm, điều động, thăng quân hàm cho các đồng chí.

Đối với các đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm trên các cương vị mới thuộc Bộ CHQS Nghệ An cần nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ quan, đơn vị và địa phương, xây dựng mối đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành bàn giao nội dung công việc chặt chẽ, đúng thời gian, quy định, không để việc bàn giao ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

Duy Đông

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện