Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh xét công nhận Thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020

20:23, 02/12/2021
Chiều 2/12, UBND tỉnh họp Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh để bỏ phiếu, xem xét trình công nhận Thị xã Hoàng Mai đạt chuẩn NTM năm 2020. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh cuộc họp.

Đến thời điểm này Thị xã Hoàng Mai có 100% xã phường đạt chuẩn nông thôn mới, hạ tầng kết nối vùng cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân; các chỉ số về y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường cơ bản đạt bộ tiêu chí Quốc gia. Thị xã từng bước khẳng định vai trò là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 5 năm qua đóng góp bình quân 10-12% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của cả tỉnh. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng/năm. Và đến cuối năm 2020 thị xã chỉ còn 1,35% hộ nghèo theo chuẩn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu thống nhất  Thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện về đích NTM năm 2020.

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra của Hội đồng thẩm định NTM, báo cáo thẩm định của các ngành; 100% số phiếu thống nhất Thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện về đích NTM năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và Thị xã Hoàng Mai tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Trần Lịch – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện