Thời sự - Chính trị

Triển khai công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 

22:42, 24/01/2022
Chiều 24/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.  
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2021, các cấp, ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia tích cực và có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị trong năm 2022, các cấp, ngành cần thực hiện đồng bộ, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

Trao bằng khen UBND tỉnh cho 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 17  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021; Trưởng ban Tôn giáo Chính Phủ tặng giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân./.

    
                                                 
 

  Mai Hương – Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện