Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh và UBMTTQ ký kết Quy chế phối hợp

18:59, 16/02/2022
Chiều 16/2, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022 và ký kết kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh đã tập trung đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp trong 5 năm vừa qua.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh -  Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên kết quả đạt được, 2 đơn vị đã thống nhất 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện trong giai đoạn 2022-2026. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền. Vận động hiệu quả các chức sắc, chức việc, già làng, người uy tín cùng đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

 UBND tỉnh và UBMTTQ trao biên bản ký kết  Quy chế phối hợp.

Rà soát, thống kê, nắm tình hình con em địa phương đang sinh sống và làm việc ở trong nước, nước ngoài để khuyến khích, động viên họ hướng về xây dựng quê hương. Phối hợp vận động người dân sinh sống ở khu vực biên giới đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt việc trao đổi thông tin về kinh tế - xã hội. 
                                                                           
 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện