Thời sự - Chính trị

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí

19:51, 18/03/2022
Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề “thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016 – 2021 ”, chiều 18/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An. 

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Giai đoạn 2016-202, Công ty Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã chủ động triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và Chỉ thị, Nghị quyết của các Bộ ngành, UBND tỉnh; Chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát ĐBQH tỉnh cũng đề nghị đơn vị làm rõ thêm các nội dung liên quan như: Việc nộp ngân sách Nhà nước, quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại công ty, tình hình bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệp; Hiện trạng sử dụng, tài sản gắn liền với đất, công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Đồng thời, lắng nghe những vướng mắc tồn tại xuất phát từ nguyên nhân khách quan tác động đến hoạt động của công ty.  

a
Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của công ty trong đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Vinh và vùng phụ cận.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý tài chính gắn liền với  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Rà soát hoàn thiện nội quy, quy chế về thực hành tiết kiệm niêm yết công khai để người lao động tiếp cận; Trích lập thêm các loại quỹ và có kế  hoạch sử dụng hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Liên quan đến các kiến nghị của Công ty, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp kiến nghị đề xuất đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trần Lịch - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện