Thời sự - Chính trị

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên TW tháng 5 năm 2022 

12:24, 12/05/2022
Sáng 12/5, Ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị  trực tuyến báo cáo viên tháng 5 năm 2022 để thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 BCH TW khóa 13. 
Tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị  đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TG  TW đã thông báo về những nội dung quan trọng của các Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" và  Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức quán triệt NQ 10 của Bộ Chính trị.

Dịp  này, Ban Tuyên giáo tỉnh cũng tổ chức quán triệt NQ 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp  khai khoáng đến năm 2030, tầm  nhìn đến năm 2045; định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động Lễ hội làng Sen; Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, và quyết định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH 13 của Đảng, NQ 19 của Đảng bộ tỉnh…

Thu Vinh - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện