Thời sự - Chính trị

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

11:19, 20/05/2022
Sáng 20/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã từng bước phát huy vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, thông qua hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Pháp lệnh về dân chủ cơ sở; việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình từ nguồn vốn do Nhân dân đóng góp và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, thực hiện hương ước, các khoản đóng góp của nhân dân.... 

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân  và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số địa phương còn nhiều bất cập, hạn chế; một số còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả cao.

Lê Hằng - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện