Thời sự - Chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

17:52, 19/05/2022
Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tham dự.

Vì vậy, để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ban Tuyên giao TƯ nhấn mạnh về sự cần thiết trong việc đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty CP Dược liệu Pù Mát. 

Và để thực hiện được các yêu cầu này, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt biệt thế hệ trẻ.        

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

                                                               

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện