Thời sự - Chính trị

Ban Kinh tế HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 7

20:10, 30/06/2022
 Sáng 30/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa 18. Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Tỉnh; 
 

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra 9 nội dung về: Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022-2025; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi Trường; quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh thay thế NQ số 03; Chủ trương đầu tư, điều chỉnh 2 dự án đường giao thông và 1 dự án đầu tư trụ sở mới của sở tài nguyên môi trường. Thẩm tra 2 báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Đồng chí  Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các đơn vị soạn thảo trình bày nội dung, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã thống nhất các tờ trình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị một số Nghị quyết cần làm rõ một số vấn đề liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các đơn vị soạn thảo trên cơ sở ý kiến các thành viên của Ban, rà soát , tổng hợp và hoàn thiện lại các danh mục, công trình để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.
             
 

Thu Hiền - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện