Thời sự - Chính trị

[Infographics] Tuyên ngôn độc lập-Những giá trị lịch sử trường tồn

11:21, 01/09/2022
Bản Tuyên ngôn độc lập sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện