Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị khoá XI hội nghị lần thứ 2

19:06, 29/03/2023
Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” lần thứ 2. Đây là hội nghị Ban Chỉ đạo lần cuối để góp ý các sản phẩm của Đề án gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới để các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham gia ý kiến, thống nhất các nội dung để hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị dự kiến vào giữa tháng 4/2023.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở các Dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận và cách trình bày để đảm bảo các sản phẩm của Đề án vừa phù hợp với các quy định của Trung ương, vừa đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn những vấn đề đặt ra với tỉnh Nghệ An.

Các ý kiến cũng tham gia thêm về các nhận định, đánh giá được chỉ ra về công tác tổ chức quán triệt, kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính khách quan và và toàn diện của dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới; Cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo Dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới đề ra nhằm phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các ý kiến cũng lưu ý cần đảm bảo để các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tại Nghị quyết số 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tích hợp được các chủ trương, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương và bối cảnh tình hình mới. Đặc biệt, trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành, ý kiến một số thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ, ngành còn đánh giá sâu và nhiều chiều về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, trình độ phát triển của tỉnh Nghệ An trong tổng thể vùng và cả nước để phát hiện thêm các “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được khai thông để đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, các cơ chế chính sách đặc thù cần ban hành để thu hút, dẫn dắt các nguồn lực và tạo ra động lực mới phục vụ phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; Định vị rõ hơn vai trò của tỉnh Nghệ An về các ngành, lĩnh vực trong tổng thể vùng và cả nước để nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thí điểm để tỉnh Nghệ An thực hiện tốt hơn vai trò của mình với vùng và cả nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An
Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đề nghị bổ sung quan điểm trong dự thảo Nghị quyết: Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan điểm trong triển khai thực hiện sẽ có trọng tâm trọng điểm. Trong nhiệm vụ ưu tiên xây dựng cảng Cửa Lò thành cảng nước sâu, quy mô lớn, hiện đại; Quan tâm nghiên cứu thêm nhiệm vụ chuyển đổi số, công dân số; Nghiên cứu thêm vai trò của Nghệ An trong mối quan hệ hữu nghị toàn diện với Lào, nhất là sớm đầu tư cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn có hướng tuyến qua cửa khẩu Thanh Thuỷ (Thanh Chương); nghiên cứu cơ chế, nguồn lực thoả đáng để giúp miền Tây Nghệ An phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách với miền xuôi; Cho phép Nghệ An trong quá trình thực hiện có thể bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển.

a
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An. 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Thường trực Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách mới nhằm tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh để Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết mới đảm bảo phản ánh khách quan, toàn diện hơn về những thành tựu đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, những khó khăn thách thức, yêu cầu đặt ra và đề xuất thêm những vấn đề mới nhằm phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Qua hội nghị lần này, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An với khu vực Bắc Trung bộ, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và với cả nước trong bối cảnh mới, tình hình mới; Làm sâu sắc hơn về các xu thế phát triển kinh tế mới tác động đến địa phương như: kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… Trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh tạo bước phát triển mới. Đặc biệt, về các cơ chế, chính sách đặc thù trúng, đúng và kịp thời cho tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế nhất là về thu hút đầu tư, về phát triển các khu công nghiệp, cảng biển, phát triển kinh tế rừng, các khu sinh thái và khai thác tài nguyên du lịch…

a
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Để tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển hài hoà giữa các vùng, miền; gắn kết giữa kinh tế với văn hoá - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, trong đó, văn hoá là nền tảng tinh thần và là nguồn lực nội sinh; định hướng rõ vai trò, chức năng của các vùng động lực như thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam, vùng Hoàng Mai Đông Hồi, các hành lang kinh tế; tăng cường liên kết nội tỉnh, giữa tỉnh với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, nhất là với Thanh Hoá, Hà Tĩnh; hình thành tam giác phát triển khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An thông qua thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Hoàng Mai, Đông Hồi Nghệ An - Khu Kinh tế Nghi Sơn - Khu vực Tây Bắc Nghệ An, phát triển khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Đặc biệt, cần chú trọng tăng cường liên kết đối ngoại, giao thương với nước bạn Lào cũng như các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông.

Ban Chỉ đạo cũng đồng ý với các kiến nghị, đề xuất được nêu trong dự thảo Báo cáo và dự thảo Tờ trình, nhất là các kiến nghị về ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị đối với phát triển của tỉnh Nghệ An. Trong đó, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, quy hoạch phát triển tỉnh Nghệ An và hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù; điều chỉnh, bổ sung, bố trí ngân sách triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết để phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện