Thời sự - Chính trị

Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị Hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi”

18:25, 18/04/2023
Chiều 18/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban chỉ đạo Hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi” toàn tỉnh năm 2023 tổ chức hội nghị Triển khai các nội dung liên quan đến Hội thi. Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội thi “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi” toàn tỉnh năm 2023  được tổ chức nhằm tuyên truyền về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật đầu tư công và Nghị định 29 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; các văn bản pháp luật liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở và giám sát đầu tư ở cộng đồng.

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, tăng cường vai trò nòng cốt của cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dự kiến Hội thi cấp huyện sẽ diễn ra từ ngày 20/6 đến 20/8/2023; cấp tỉnh từ ngày 22 đến 24/9/2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp các ý kiến liên quan đến tên gọi, thể lệ, đối tượng tham gia, hình thức, nội dung, bộ đề cũng như thời gian tổ chức Hội thi ở từng cấp…
                                                           

An Duyên - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện