Thời sự - Chính trị

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

07:02, 02/06/2023
Hôm nay (ngày 2/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, ngày 1/6/2023.
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, ngày 1/6/2023.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện