Thời sự - Chính trị

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

09:38, 16/06/2023
 Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay.

Ngày 14/6/2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ thống nhất như sau:

 

 Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt mục tiêu tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội; phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trước mắt; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong trung, dài hạn để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc “làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thật”; tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không bi quan; chủ động, sáng tạo để có giải pháp hiệu quả tận dụng cơ hội, thời cơ, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công quản lý. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, chủ động, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; cân bằng hợp lý giữa lạm phát và tăng trưởng, giữa lãi suất và tỷ giá.

2. Rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để có giải pháp, biện pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu, trong đó: Về tiêu dùng: Có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tiêu dùng và kích cầu thị trường trong nước; nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong nước; khẩn trương ban hành Nghị định của Chính phủ về việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; triển khai kịp thời việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng sau khi Quốc hội thông qua.

Về đầu tư: Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát huy hiệu quả 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp khả thi, hiệu quả để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là giao thông, năng lượng, chuyển đổi số; tạo thuận lợi cho hợp tác công tư, đầu tư tư nhân và FDI (nhất là các dự án FDI trong lĩnh vực năng lượng tái tạo), xử lý, giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, trong đó có vướng mắc về đất đai, giải phóng nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đường cao tốc, một số sân bay theo hình thức hợp tác công tư (như cao tốc Ninh Binh - Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình, cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa …).

Về xuất khẩu: Tăng cường hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống, thực hiện hiệu quả các FTA đã ký kết; tiếp tục mở rộng các thị trường mới (Trung Đông, Châu Phi…), đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, nhất là hàng nông sản xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục về đầu tư, xây dựng để thực hiện trên môi trường điện tử; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đấu thầu, đấu giá; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, ngành, khu vực và của toàn nền kinh tế.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo Lãnh đạo Chính phủ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan cấp dưới, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và việc đôn đốc, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Chủ động, tích cực làm việc với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để kịp thời báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin, tháo gỡ vướng mắc đối với các vấn đề Quốc hội, cử tri quan tâm và các vấn đề Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo, phân tích tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, cơ quan liên quan trong giải quyết, xử lý các công việc. Đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ trực tiếp làm việc để thống nhất, trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực tổ chức họp để xử lý ngay; kịp thời xử lý, khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến công việc chung.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả làm việc của các đoàn công tác theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung xử lý hiệu quả, kịp thời các kiến nghị liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu theo nguyên tắc: các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương thì địa phương xử lý; các vấn đề thuộc thẩm quyền của các Bộ, cơ quan trung ương thì Bộ, cơ quan phải khẩn trương xử lý theo thẩm quyền; đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

Về một số nhiệm vụ cụ thể: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ; khẩn trương có ngay các giải pháp thiết thực, cụ thể để giảm mặt bằng lãi suất; trong đó giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 6/2023 và định hướng giảm lãi suất huy động và cho vay đối với khách hàng của các tổ chức tín dụng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; khắc phục hiệu quả ngay việc tăng trưởng tín dụng thấp như 5 tháng vừa qua.

Xác định hạn mức tăng trưởng tín dụng cần thiết, hợp lý trong năm 2023, phân bổ hết hạn mức tín dụng và thông báo công khai ngay trong tháng 6/2023 để các tổ chức tín dụng chủ động mở rộng tín dụng từ nay đến hết năm 2023; chú ý đến tín dụng bất động sản và tín dụng sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ thị trường, góp phần khôi phục và khơi thông dòng vốn đầu tư và kinh doanh cho nền kinh tế.

Tập trung điều hành thị trường liên ngân hàng, tạo điều kiện thanh khoản cho các tổ chức tín dụng theo hướng giảm dần lãi suất, bảo đảm vốn cho các tổ chức tín dụng, phát huy vai trò dẫn dắt của các ngân hàng thương mại nhà nước.

Tiếp tục cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân; cương quyết cắt giảm các loại phí, lệ phí không cần thiết để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn. Khẩn trương rà soát, xem xét, sửa đổi phù hợp một số tiêu chí, điều kiện, hướng dẫn cho vay theo hướng tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Có giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho các doanh nghiệp, dự án bất động sản, nhất là đối với các dự án khả thi, hiệu quả, các doanh nghiệp có năng lực; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; Rà soát gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng và 120 nghìn tỷ đồng với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn;

Khẩn trương đề xuất gói tín dụng 10 nghìn tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản, thủy sản và các gói tín dụng hỗ trợ phù hợp các lĩnh vực cần thiết khác. Chỉ đạo, kêu gọi các ngân hàng thương mại đề cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân.

Bộ Tài chính: Thực hiện nhanh chóng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thuận lợi; Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trước ngày 20 tháng 6 năm 2023; chủ động triển khai hiệu quả, kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% sau khi được Quốc hội thông qua;

Khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu để kịp trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV; Tiếp tục rà soát để thực hiện miễn giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp; Tập trung rà soát, có giải pháp, lộ trình, kế hoạch cụ thể xử lý kịp thời, hiệu quả vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thị trường bảo hiểm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương rà soát các vướng mắc, khó khăn về pháp lý, thủ tục hành chính để đề xuất sửa đổi theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương; Rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp, dự án FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Tập trung đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch; Xây dựng các phương án, kịch bản điều hành, đề xuất các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; Tổng hợp, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội trong tình hình mới, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023;

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chương trình, giải pháp tận dụng hiệu quả dư địa chính sách để hỗ trợ nền kinh tế khi cần thiết; Tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, tăng cường phân cấp, phân quyền, khắc phục triệt để các vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; trường hợp cần thiết, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Bộ Công Thương: Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp củng cố giữ vững các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới; phát triển thị trường trong nước; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kết nối các doanh nghiệp trong nước với thị trường quốc tế; Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, có chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng; Tập trung triển khai Quy hoạch điện VIII, đẩy nhanh tiến độ Nhà máy điện Quảng Trạch II; phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án truyền tải 500kV từ miền Trung ra miền Bắc;

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống Điện quốc gia về Bộ Công Thương trong tháng 6/2023; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực điện mặt trời áp mái phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở; cơ chế mua bán điện trực tiếp (hoàn thành trong tháng 7/2023); Đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại quy mô lớn, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Bộ Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ; khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có quy định đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 2 tỉnh trở lên và việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thẩm định đối với dự án nhóm A.

Trực tiếp làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn; Rà soát, sửa đổi các quy định về định mức đơn giá xây dựng; tháo gỡ vướng mắc trong việc cung ứng cát, đá, sỏi và vật liệu xây dựng;

Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quy định, quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà và công trình, phù hợp với thực tế và điều kiện hợp lý của doanh nghiệp; trong đó có Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Bộ Công an.

Bộ Giao thông vận tải: Tập trung triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trong đó có dự án Sân bay Long Thành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án mới khởi công; xử lý kịp thời vấn đề quản lý Nhà nước đối với giá vé máy bay.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tập trung xử lý vấn đề môi trường của các nhà máy điện; phân tách rõ công tác quản lý nguyên vật liệu xây dựng thông thường và quản lý khoáng sản; khẩn trương thực hiện việc sửa đổi Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 4411/VPCP-NN ngày 14 tháng 6 năm 2023; hướng dẫn thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất, xác định giá đất để tạo thuận lợi, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên cả nước; sửa đổi quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục II, III của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc của Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1; Có giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông sản, đẩy mạnh xuất khẩu gạo, tận dụng hiệu quả cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, nhất là xuất khẩu chính ngạch; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý rừng, kịp thời xử lý ngay các kiến nghị, vướng mắc của các địa phương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất chính sách sử dụng hiệu quả nguồn lực của các Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trong tháng 7 năm 2023; Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, việc làm cho người dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 nhằm kích cầu, thúc đẩy du lịch trong nước và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam;

Hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, Đề án phát triển kinh tế thể thao, trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2023; Xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cho giai đoạn mới, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

Bộ Nội vụ: Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; có cơ chế, chính sách xử lý các trường hợp cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu, tổng kết và đề xuất việc nhân rộng mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để áp dụng tại các tỉnh, thành phố khác.

Bộ Tư pháp: Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn các Luật sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5; tập trung rà soát, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền dự án 01 Luật sửa nhiều Luật để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao: Chủ động chuẩn bị kỹ và thực hiện có hiệu quả chương trình đối ngoại cấp cao năm 2023; Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bộ Thông tin và Truyền thông: tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số các ngành; bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06; thực hiện tốt công tác định hướng dư luận, truyền thông chính sách.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong tham gia thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6 năm 2023; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong xử lý các vướng mắc phát sinh. Chỉ đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về xây dựng sân bay Long Thành. Hoàn thành các thủ tục chuyển giao các nhà máy điện Ô Môn III, IV giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; thủ tục đầu tư các dự án đường dây tải điện 500 KV từ miền Trung ra miền Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II.

Bộ Công an: Chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất nhập cảnh sau khi được Quốc hội thông qua, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan có kế hoạch đề xuất chính sách miễn thị thực cho các quốc gia sau khi Luật Xuất nhập cảnh được thông qua; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tránh xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động tham mưu, có giải pháp, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là biên giới đất liền và trên biển, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới. Đẩy mạnh các dự án đầu tư công phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Khoa học và Công nghệ: nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả nguồn lực Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng suất lao động; khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền, kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ; có giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và Thông báo kết luận này./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện