Thời sự - Chính trị

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023

14:23, 30/09/2023
Sáng 30/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận cấp trên; Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng nâng cao, luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chính sách hậu phương quân đội; Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, qua đó đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến…

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu trong năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, Chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, thông tin thời sự; Duy trì nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luân hội nghị
Đại tá nguyễn Kỳ Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luân hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm; phấn đấu không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện