Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê Nghệ An

19:05, 22/09/2023
Trong giai đoạn tới, Cục thống kê Nghệ An phải tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích dự báo, tăng cường các báo cáo phân tích đánh giá, nhận định chuyên sâu để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đề xuất giải pháp để tỉnh Nghệ An làm căn cứ trong chỉ đạo, điều hành. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trong cuộc làm việc chiều 22/9 với Cục Thống kê về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, báo cáo cuả Cục thống kê Nghệ An nêu rõ: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thống kê Nhà nước; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện gần 2.400 lượt báo cáo, bình quân mỗi năm 800 lượt báo cáo. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của Cục thống kê Nghệ An liên tục trong 2 năm 2021 và 2022 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố. 

Đồng chí Phan Trường Sơn - Cục trưởng Cục Thống kê trình bày báo cáo.

Đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: những thành tựu của Nghệ An có vai trò quan trọng của ngành thống kê. Mặc dù ngành Thống kê không phải là ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng sản phẩm của ngành làm cơ sở cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành để chỉ đạo, điều hành sát đúng tình hình thực tiễn. Đặc biệt là, những số liệu thống kê để làm cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26; cung cấp dữ liệu xây dựng quy hoạch tỉnh; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu giữa nhiệm kỳ. 

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu tại buổi làm việc. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đối với ngành thống kê một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác thu thập, tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê chưa kịp thời so với nhu cầu thông tin trong tình hình mới; thiếu những phân tích, nhận định, đánh giá. Một số số liệu điều tra chỉ đại diện cho cấp tỉnh mà không đại diện cho cấp huyện. Vẫn còn sự chênh lệch số liệu giữa Cục Thống kê với một số sở ngành và giữa các ngành với nhau. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng: Nghệ An đứng trước cơ hội rất lớn để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, trở thành tỉnh khá của miền Bắc như Bác Hồ mong muốn. Đó là được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất rõ ràng. Có những mục tiêu rất thách thức như tốc độ tăng trưởng từ nay đến 2030 bình quân trên 10%; trong quy hoạch tỉnh đặt mục tiêu cao hơn, từ 10,5 – 11%. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người từ 7.500 – 8.000 USD. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: dữ liệu của thống kê là nguồn chính thống, sử dụng trong phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển. Và Nghệ An có đạt các mục tiêu hay không phụ thuộc vào số liệu điều tra, thống kê để khẳng định. Từ đó để thấy, vai trò, trách nhiệm, vị trí của ngành thống kê đối với tỉnh trong giai đoạn tới.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. 

Người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị Cục thống kê Nghệ An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm. Đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Hoạt động đảm bảo theo 5 nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, tránh trung lặp và chồng chéo; Công khai, minh bạch; Có tính so sánh. Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích dự báo, tăng cường các báo cáo phân tích đánh giá, nhận định chuyên sâu để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đề xuất giải pháp để tỉnh có căn cứ trong chỉ đạo, điều hành. Tham mưu ban hành biểu mẫu thống kê, thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh trước khi xây dựng nghị quyết đại hội Đảng cấp huyện nhiệm kỳ tới. Nghiên cứu cách thức, phương pháp để tính toán một số chỉ tiêu mới, như: các sản phẩm linh kiện điện tử mới; đo lường kinh tế số; đo lường đóng góp của ngành du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành. Trong đó, triển khai thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021 - 2030; các cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 

Thực hiện tốt Luật Thống kê và tuyên truyền phổ biến thông tin thống kê, tình hình kinh tế - xã hội đến các doanh nghiệp và nhân dân. Cập nhật dữ liệu thống kê để làm phong phú, sống động các thông tin, số liệu thống kê. 

Lãnh đạo Cục Thống kê tham dự buổi làm việc.
Lãnh đạo Cục Thống kê tham dự buổi làm việc.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Từng bước chuyển đổi số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê dung chung. 

Tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế cận, phù hợp với nhiệm vụ thống kê. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương trên các mặt công tác, trong đó chú trọng: nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê để kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin nhằm thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có giá trị sử dụng cao. Tăng cường nhân lực làm công tác thống kê của sở, ngành; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê./.

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện