Thời sự - Chính trị

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp thứ 16

14:39, 18/10/2023
Sáng 18/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 sắp tới.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, các thành viên dự họp đồng tình với đề xuất của cơ quan soạn thảo và nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nghị quyết nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong điều hành ngân sách của tỉnh. Các thành viên dự họp cũng đề nghị rà soát lại các nội dung được đề xuất sửa đổi cụ thể, trong đó có nội dung điều chỉnh nâng tỷ lệ tiền sử dụng để lại cho cấp huyện thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại buổi làm việc.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất 37 danh mục dịch vụ thuộc 10 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, thuỷ sản, lâm nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và nhóm dịch vụ sự nghiệp khác.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra và thống nhất nội dung hai dự thảo nghị quyết về thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất với tổng hơn 14 ha đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ, để thực hiện 33 công trình, dự án ở 13 địa phương; Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tư công;  Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tương Dương.

Lê Hằng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện