Thời sự - Chính trị

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

12:29, 17/10/2023
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa 15, sáng 17/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. 
Toàn cảnh hội nghị.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Luật Đấu giá tài sản đã đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá chung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, bất cập. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung 25 điều, khoản; bổ sung 01 Điều mới) đã quy định về trình tự, thủ tục đấu giá áp dụng thống nhất đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Trong đó dự thảo cơ bản giữ nguyên các quy định của Luật đang còn phù hợp và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định: về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, quyền, nghĩa vụ và việc đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản; về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản;  

Đồng chí Thái Thị An Chung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, các ý kiến đề nghị cần thống nhất trong sử dụng từ ngữ để đảm bảo tính chặt chẽ, đồng nhất của Luật; Bước giá chỉ nên quy định mức tối thiểu của các lần trả giá, không nên quy định mức tối đa hoặc mức cố định để đảm bảo linh hoạt trong đấu giá; Cần quy định rõ hợp đồng đấu giá là gắn với 1 tài sản đấu giá hay một lần đấu giá; Quy định biên độ đấu giá tối thiểu đến tối đa từ 5 % đến 20 % là quá lớn... Một số ý kiến cũng cho rằng, để tránh việc thông đồng dìm giá nên quy định về việc nhận ủy quyền; cần quy định người có tài sản và tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn áp dụng hình thức đấu giá phù hợp... 

                             
                                                                   


 

Mai Hương – Cảnh Toàn 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện