Thời sự - Chính trị

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với BTV Tỉnh uỷ Nghệ An về tình hình xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh

19:05, 29/03/2024
Chiều 29/3, tại toà nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để nghe báo cáo về nội dung xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên BCT, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc. 
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

Các đồng chí chủ trì.

Ngay sau khi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ được ban hành, tỉnh Nghệ An đã tập trung xây dựng và đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đề án thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Tiếp đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; chủ trì tổ chức 2 cuộc họp để các Bộ, ngành nghe và cho ý kiến, cùng với tỉnh Nghệ An tiếp thu, hoàn thiện. Ngày 22/3/2024, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị quyết; theo đó, về cơ bản hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ ý kiến thẩm định. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tỉnh Nghệ An đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để trình Chính phủ. Trong Nghị quyết này, tỉnh Nghệ An đề xuất 5 nhóm lĩnh vực với tổng số 17 chính sách. Bao gồm: Nhóm quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (5 chính sách); Quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường (3 chính sách); Quản lý đầu tư (4 chính sách); Phát triển kinh tế biển (2 chính sách); Tổ chức bộ máy và biên chế (3 chính sách). Trong số 17 chính sách đề xuất, có 6 chính sách tương đồng hoàn toàn các tỉnh, Thành phố đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại các Nghị quyết đặc thù, 5 chính sách tương đồng một phần với các tỉnh, thành phố đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại các Nghị quyết đặc thù và 6 chính sách đề xuất mới. Các chính sách được đề xuất đều tập trung để bổ sung nguồn lực và tăng cường phân cấp phân quyền; giúp tháo gỡ được các vướng mắc từ thực tiễn địa phương và tạo đột phá mới cho phát triển của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung phấn đấu để hoàn thiện các hồ sơ theo quy định để kịp trình Chính phủ và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 trong tháng 5 năm 2024. Đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện; phấn đấu sẽ hoàn thành các thủ tục liên quan trình Chính phủ thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 20/4/2024 để tiến hành thủ tục thẩm tra.

Quang cảnh buổi làm việc.

Việc xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã xác định một trong số các nhiệm vụ, giải pháp là: “xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”, đồng thời “có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ”.

 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện