Thời sự - Chính trị

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ 14 khóa XIV

18:40, 08/03/2024
Chiều 8/3, đồng chí Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 14 khóa XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024 UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tới dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu  - Phó Bí thư Tỉnh ủy. 
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần này in ý kiến với Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và từ thực tiễn tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự kiến Tiêu đề của Báo cáo chính trị là: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Nghệ”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến chủ đề Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ- Khát vọng - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024. Hội nghị cũng đã xin ý kién về Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024- 2029; Một số nội dung công tác tuyên truyền.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị dự thảo báo cáo chính trị cần bố cục thời lương phù hợp hơn, cần rà soát các số liệu liên quan đến thực tế để đưa vào dự thảo báo cáo. Bổ sung các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Tiếp tục chỉnh sửa tiêu đề của Báo cáo chính trị và chủ đề Đại hội theo góp ý. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cần cụ thể hơn. Ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị lần này để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần 2./.

Bùi Thọ - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện