Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX hội nghị lần thứ 17

15:13, 08/04/2024
Sáng nay (8/4), dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn ĐBQH tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX tổ chức hội nghị lần thứ 17 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ Tỉnh đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025). Trong đó, thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 5 năm; Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; Đánh giá chung những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ Tỉnh đã nghe báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025); Tổng kết Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá: Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và thực hiện tương đối tốt công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) cho đến thời điểm hiện nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện cần phải khắc phục trong thời gian tới. Trước hết là công tác phát triển đảng viên còn gặp rất nhiều khó khăn, đây là vấn đề rất lớn đặt ra đòi hỏi phải có giải pháp để khắc phục trước bối cảnh lực lượng lao động có sự di biến động lớn; phát triển đảng viên vùng đặc thù, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa đạt được yêu cầu đặt ra. 

Đối với tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho rằng, vấn đề hành chính hóa trong hoạt động tại một số cấp ủy còn rất rõ. Minh chứng là việc ban hành chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án không gắn liền với thực tiễn, nguồn lực để thực hiện; chưa chú ý đến nội hàm trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, vấn đề này, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIX, tỉnh đã rất chú ý khắc phục. Mặt khác, việc phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nhất là trong việc xây dựng Đảng gắn liền với kết quả thực hiện, sản phẩm cụ thể để đánh giá tổ chức đảng cũng chưa thực hiện được.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng bày tỏ trăn trở đối với công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên. Bởi nếu công tác giám sát thường xuyên được thực hiện tốt thì sẽ phát hiện ra dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra nhằm uốn nắn, rút kinh nghiệm kịp thời để điều chỉnh sớm. Nhưng thực tế, do chưa thực hiện tốt nên có những nơi vẫn để xảy ra sai phạm dẫn đến phải trả giá bằng cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phải quan tâm hơn công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số các cấp nhằm đạt tỷ lệ theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị.

Ghi nhận xu thế chung trong cấp ủy các cấp là đoàn kết, thống nhất, cộng sự nhưng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đồng thời cho rằng, một số đảng bộ còn có biểu hiện không thống nhất, không đoàn kết, tinh thần phê và tự phê bình không cao.

Đối với các ý kiến về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận và giao cơ quan, đơn vị tính toán tham mưu phương án tốt nhất trước đề xuất có hướng dẫn chung toàn tỉnh về công tác nhân sự; đồng thời thống nhất ban hành chỉ tiêu cho chung cho các địa phương theo từng khu vực; nghiên cứu để bố trí đào tạo đảm bảo tiêu chuẩn chính trị tham gia cấp ủy cấp xã đối với công an chính quy ở xã; Đồng thời, tiếp thu và đề xuất Trung ương ý kiến về quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra, mô hình thành lập tổ chức đảng trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện