Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

10:25, 07/04/2024
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, vừa qua, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. 
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng dự có đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp.

Tại Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị chỉ rõ một trong số nhiệm vụ, giải pháp: “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ”; Đồng thời “có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ”.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành; giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.
Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, với quan điểm các chính sách phải trúng và đúng, thực sự cần thiết và tháo gỡ được vướng mắc, giúp Nghệ An có thể phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các mục tiêu, định hướng, quy hoạch để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết đã thảo luận, đi đến thống nhất, dự thảo Nghị quyết có 8 điều, gồm 4 nhóm lĩnh vực với 19 chính sách, để tiến tới hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Trong đó, nhóm quản lý tài chính - ngân sách có 5 chính sách; nhóm quản lý đầu tư có 7 chính sách; nhóm quản lý đô thị, tài nguyên rừng có 2 chính sách; nhóm tổ chức bộ máy và biên chế có 5 chính sách.

 

Đại diện Bộ Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Trước đó, ngày 3/4 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Đại diện Bộ NN&PTNT phát biểu tại cuộc làm việc.
Đại diện Bộ NN&PTNT phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình ngày 26/3/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV(tháng 5 năm 2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 29/3, tại Nhà Quốc hội, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng đoàn Quốc hội đồng ý trình Quốc hội ban hành Nghị quyết mới song hành với Nghị quyết số 36/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An đã được ban hành tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Về tiến độ thực hiện, Đảng đoàn Quốc hội thống nhất trình nghị quyết vào Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc vào tháng 5/2024.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện