Thời sự - Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

16:46, 05/04/2024
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị, sáng 5/4, trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề năm 2024 
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, hội nghị chuyên đề gồm 2 chủ đề: “Công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam". 

Báo cáo viên của Ban chỉ đạo 35 - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung các chuyên đề.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, kiến thức mới, làm rõ thêm cách thức xây dựng các bài viết tuyên truyền, dự thi để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời bồi dưỡng, cập nhật về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các học viên tham gia đã được nghe Báo cáo viên của Ban chỉ đạo 35 - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung các chuyên đề./.
T/h:.

Bùi Thọ - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện