Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm việc tại huyện Quỳ Châu

16:15, 05/04/2024
Sáng 5/4, đồng chí Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Quỳ Châu đánh giá công tác thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Quỳ Châu giai đoạn 2022-2024. 
Quang cảnh buổi làm việc.

Quỳ Châu là địa phương miền núi khó khăn, có trên 14.700 hộ với trên 62.800 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78,7% tổng số dân, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2023 chiếm 50,44%. Trong giai đoạn 2022-2024, chương trình MTQG cùng với nhiều chương trình, dự án khác đã được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các vùng khó khăn trên địa bàn huyện có nhiều bước phát triển về kinh tế- xã hội, hệ thống kết cấu vùng đồng bào DTTS tiếp tục được đầu tư quan tâm, đời sống nhân dân có bước cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. 

Đồng chí Bùi Văn Hưng – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện cũng như kiến nghị những khó khăn mà UBND huyện trong quá trình thực hiện.

Giai đoạn 2022-2024, thực hiện 2 Chương trình MTQG phát triển kinh tế kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Quỳ Châu được giao tổng số tiền để triển khai trên 398 tỷ đồng với trên 100 chương trình, dự án, tiểu dự án. Đối với Chương trình mực tiêu quốc gia phát triển kinh tế - vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng số vốn giải ngân trong giai đoạn gần 107 tỷ đồng đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều dự án, tiểu dự án được triển khai có hiệu quả cao như: hỗ trợ nhà ở đã triển khai hỗ trợ trên 1,28 tỷ đồng với 33 nhà ở được xây mới cho hộ nghèo; hỗ trợ nước sinh hoạt 4 công trình nước sinh hoạt ở 3 xã khó khăn Châu Phong, Châu Thuận và Diên Lãm, đồng thời hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 1.200 hộ với số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

Đồng chí Vi Văn Sơn – Trưởng Ban dân tộc tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc, định hướng một số dự án, tiểu dự án giảm nghèo bền vững cần thực hiện trên địa bàn huyện thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án đã được thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua phù hợp với địa phương có nhiều khó khăn như: Dự án 3 phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng miền để sản xuất hoàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án 4 đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống tròng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án 5 về phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Dự án 6 về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch….
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnhBùi Đình Long phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phòng, ban ngành huyện Quỳ Châu đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN và Chương trình MTQG phát triển giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2024 nhằm thay đổi diện mạo huyện còn nhiều khó khăn. Đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh, tổng số vốn giai đoạn 2022-2024 của Ngân sách Trung ương cho 2 Chương trình MTQG thực hiện trên địa bàn huyện Quỳ Châu trên 398 tỷ đồng là kinh phí gấn hơn 10 năm thu ngân sách của địa bàn. Vì vậy, UBND huyện bố trí và triển khai hiệu quả các Chương trình, dự án và tiểu dự án hợp lý, đạt kết quả sẽ làm thay đổi lớn đến diện mạo của địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Quỳ Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra một số dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Quỳ Châu như: công trình cải tạo nâng cấp và xây dựng một số hạng mục Trường THCS Châu Bình- Nhà văn hóa cộng đồng bản Mưn, xã Châu Nga
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra một số dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Quỳ Châu như: công trình cải tạo nâng cấp và xây dựng một số hạng mục Trường THCS Châu Bình- Nhà văn hóa cộng đồng bản Mưn, xã Châu Nga

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các phòng, ban, ngành huyện Quỳ Châu rà soát lại từng dự án, tiểu dự án. Đồng thời, xây dựng các dự án, tiểu dự án và các chương trình điểm tạo ra những bước đột phá, thấy rõ được hiệu quả mà Chương trình MTQG đem lại cho địa phương Quỳ Châu.

Đồng chí Bùi Đình Long –Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm CLB bảo tồn văn hóa Thái bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh được hỗ trợ dự án 6: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của DTTS gắn với phát triển du lịch, kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng.

Trước đó, chiều 4/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số dự án triển khai xây dựng tại xã Châu Bình, Châu Nga và thăm CLB bảo tồn văn hóa Thái, bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh.

Bé Vinh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện