Tọa đàm khoa học: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền

12:43, 24/05/2024
Sáng 24/5, Tỉnh ủy Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học: “Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý – Viện trưởng, Phó Trưởng Tiểu ban Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài chủ trì buổi tọa đàm.
Toàn cảnh hội thảo.

Buổi tọa đàm nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương chính sách đề tài khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia: Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ đổi mới.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, tọa đàm là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trên địa bàn Nghệ An. 

Các đại biểu tham dự.

Đồng thời cũng là dịp để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, từ đó tham mưu, đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và của cả nước nói chung. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan tập trung nêu lên những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, từ đó tham mưu cho cấp ủy đảng giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự.

Tại tọa đàm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã báo cáo tổng hợp kết quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân tại Nghệ An. Theo đó, trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Quốc hội, Chính phủ về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc xây dựng và vận hành bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh. Các văn bản đã được các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền của tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan chính quyền trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Cũng tại tọa đàm, đại diện HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và một số cơ quan đã báo cáo, thảo luận với đoàn công tác một số kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý – Viện trưởng, Phó Trưởng T iểu ban Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận, Giáo sư – Tiến sỹ  Phan Trung Lý nhấn mạnh thông qua các báo cáo, tham luận tại hội nghị cho thấy tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền vào thực tiễn một cách sinh động. Từ bài học thực tiễn của Nghệ An cũng như các ý kiến trao đổi tại tọa đàm giúp ban soạn thảo có thêm nhiều tư liệu quý để tổng hợp hoàn thiện đề tài.  

Tọa đàm khoa học: Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân


                                                    

Mai Hương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện