Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Lĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:54, 25/03/2020
Sáng 25/3, Đảng bộ xã Hưng Lĩnh tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là tổ chức cơ sở đảng thứ 2 ở Hưng Nguyên tiến hành đại hội điểm. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020,cấp ủy, chính quyền xã Hưng Lĩnh đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách, đồng thời phát huy cao độ sự chung sức, đồng lòng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương vì phong trào chung. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm địa phương đã huy động 67,9 tỷ đồng hoàn thiện cơ sở hạ tầng…

 
Toàn cảnh đại hội. 

Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi kết hợp trồng lúa và làm gia trại, trang trại; khuyến khích phát triển ngành nghề, dịch vụ. Số người đi lao động nước ngoài đã đem về nguồn ngoại tệ 80 – 85 tỷ đồng/năm.Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm. Quốc phòng – an ninh đảm bảo; phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, xã Hưng Lĩnh được công nhận đạt chuẩn NTM, về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đại hội.

 
 Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tạo động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hưng Lĩnh tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đến năm 2023 đạt xã NTM nâng cao. 

 
 Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Hưng Lĩnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lợi thế đất bãi ven sông Lam để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ứng dụng KHCN và liên kết với các doanh nghiệp, tạo bước chuyển mới về kinh tế. Chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, gắn với xây dựng kế hoạch xây dựng để xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ. Tăng cường và đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, quan tâm công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra,giám sát; đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa chung trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa địa phương phát triển hơn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 
 Ra mắt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hung Lĩnh khóa XXI đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí.

Thanh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện