Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Con Cuông đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

18:22, 25/03/2020
Ngày 25/3, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Con Cuông đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ  2020-2025
 
 Toàn cảnh đại hội.

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Con Cuông có 11 chi bộ, với 82 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã phối hợp tốt với Thủ trưởng Cơ quan chỉ đạo các chi bộ, phòng, ban chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Hoàn thành cơ bản các mục tiêu nghị quyết của HĐND huyện hàng năm. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 9,41%. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Hình thành vùng tập trung sản xuất gắn bao tiêu sản phẩm như Dược liệu, Chè, mía…Bộ mặt nông thôn  đã có nhiều khởi sắc, đến nay toàn huyện  có 2 xã đạt chuẩn NTM, 18 thôn, bản đạt tiêu chí thôn NTM. Công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc..

 
 Các đại biểu tham dự.

 Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Đưa trung tâm giao dịch một cửa đi vào hoạt động có nề nếp, từng bước phát huy hiệu quả, tạo dựng niềm tin của công dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan được bảo đảm, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động thường xuyên được đảng bộ quan tâm, gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của trung ương, chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc phát triển đảng viên được Đảng ủy, chi bộ quan tâm thực hiện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 10 đảng viên.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua thì vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đại hội đã tham gia thảo luận đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ tới. 
Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm